banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > 7 เม.ย. ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ กลับสู่การบริการปกติ พร้อมบริการเปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา โดยจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะเปิดในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัว ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

7 เม.ย. ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ กลับสู่การบริการปกติ พร้อมบริการเปิดบัญชี ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา โดยจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะเปิดในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัว ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

4 เม.ย. 2563

 

Skip to content