banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > 4 แบงก์รัฐ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการภัยทุจริต Digital Fraud ของออมสิน

4 แบงก์รัฐ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการภัยทุจริต Digital Fraud ของออมสิน

9 พ.ค. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณสมชาย ตันสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสินในด้านการบริหารจัดการภัยทุจริต Digital Fraud และระบบงานการตรวจจับทุจริต Fraud Monitoring โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงปฏิบัติการและป้องกันการทุจริตได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านดังกล่าว ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content