banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > นักเรียนทุนสิริกิติ์ฯ ลาศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

นักเรียนทุนสิริกิติ์ฯ ลาศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

27 ส.ค. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ คุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2563 ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุน ในโอกาสลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ได้แก่ คุณบัญชา  รัตนมธุวงศ์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก University of Lancaster สาขา English Literature ณ สหราชอาณาจักร และคุณภูมิ  เลิศภิญโญวงศ์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก University of California, Irvine สาขา Mathematics ณ สหรัฐอเมริกา

Skip to content