banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมแสดงความยินดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี

ออมสินร่วมแสดงความยินดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี

3 ต.ค. 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  ครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ สคร.โดยมีคุณประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. (สคร.) รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ อาคาร SME Bank ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

Skip to content