banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสิน – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ออมสิน – กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

2 ต.ค. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคุณสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ระหว่างธนาคารออมสินและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือจนสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและมีความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องรามจิตติ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content