banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส. รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในงาน “Sustainable Thailand 2022” จัดโดยสำนักงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย หรือ UN ร่วมกับ กลต. และ กบข.

อธส. รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในงาน “Sustainable Thailand 2022” จัดโดยสำนักงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย หรือ UN ร่วมกับ กลต. และ กบข.

18 พ.ย. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมงานเสวนา “Sustainable Thailand 2022: Moving from Ambition to Action towards a Greener Financial System” ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างภาคการเงินกับภาคเอกชนในการช่วยลดความเสี่ยงของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” โดยได้ร่วมเสวนาในฐานะผู้นำองค์กรภาคการเงิน แชร์แนวคิดและปัจจัยสำคัญต่อผลสำเร็จของความร่วมมือกับภาคเอกชน จากกรณีตัวอย่างการดำเนินการที่ผ่านมา ในด้านความร่วมมือของธนาคารออมสินกับหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 2 เป้าหมายที่ธนาคารเน้นเป็นภารกิจสำคัญ คือ การแก้ปัญหาความยากจน (No Poverty) และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (Reduce Inequality) รวมถึงการร่วมผลักดันการดำเนินงานตามกรอบ ESG ที่เป็นรูปธรรมผ่านการกำหนดให้ใช้ ESG Score ในการประเมินคุณสมบัติลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่ซึ่งถือเป็นภาคเอกชน ประกอบการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

Skip to content