banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจุดประกายคนรุ่นใหม่ประกวดโมเดลธุรกิจ ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

ออมสินจุดประกายคนรุ่นใหม่ประกวดโมเดลธุรกิจ ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

16 มิ.ย. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดโครงการประกวดโมเดลธุรกิจ “GSB Business Case Challenge 2022” เวทีจุดประกายและระดมความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ผ่านโจทย์ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานราก” ซึ่งธนาคารออมสินร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้น โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล ในการนี้ คุณสันฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ และ ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมเสวนา ปัญหาหนี้สิน ภาคประชาชนฐานราก ในการเปิดตัวโครงการประกวดในรูปแบบ Virtual Event ผ่าน Facebook Live ด้วย

Skip to content