banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 5/2565

ออกสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 5/2565

16 พ.ค. 2565

เมื่อจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษ 3 ปี ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องออกรางวัลอาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมี คุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ พลตรี วุฒิไชย  อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คุณสิริษา  สายเพชร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 2 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คุณธนาวุฒิ โชติรัตนเพชร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคุณยุทธกร  ศรีทอง บรรณาธิการ สำนักข่าว Thaiagritec Online ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content