banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน วัดโบสถ์พัทธสีมา จ.พระนครศรีอยุธยา

ออมสินเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน วัดโบสถ์พัทธสีมา จ.พระนครศรีอยุธยา

8 พ.ย. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินและเครื่องจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดโบสถ์พัทธสีมา ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น 1 ใน 125 วัดที่ธนาคารเป็นเจ้าภาพในการถวายกฐินตกแก่วัดที่ไม่มีผู้ถวายผ้ากฐินในปี 2565 โดยมีคุณนวลนารถ สายสุทธิวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5 คุณผาสุข ปิยะทัศน์ศรี รักษาการผู้อำนวยการภาค 14 ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี พร้อมร่วมกิจกรรมทาสีพระอุโบสถและร่วมปล่อยปลา ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ณ สาขาท่าเรือ (อยุธยา) อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้มอบผ้ากฐิน จตุปัจจัยไทยธรรม และเงินบริจาคเพื่อให้ธนาคารออมสินภาค เขต และสาขา นำไปทอดกฐินตกถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดในพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ใดถวายผ้ากฐินจำนวน 125 แห่ง เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีผู้บริหารสายงานกิจการสาขา 1 – 6 เป็นผู้แทนในการรับมอบเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

Skip to content