banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 6/2565

ออกสลากออมสินพิเศษ 2 ปี สลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 6/2565

1 มิ.ย. 2565

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องออกรางวัล อาคาร 2 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณรักษยา ศิริบริรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการธุรกิจ ให้การต้อนรับ พลตรี รณภพ  จันทรนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการออกรางวัล และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย คุณสุนทรี  ฤดีเลิศรุ่งเรือง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผศ.ดร.กิตติภัฎ  รัตนจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคุณพิมพ์ใจ  วัชราภัย บรรณาธิการบริหาร เว็บไซต์ Clicknews.link ร่วมเป็นกรรมการในการออกรางวัลดังกล่าว

Skip to content