banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ​เปิด Innovation Club by GSB Startup มรภ.นครราชสีมา

​เปิด Innovation Club by GSB Startup มรภ.นครราชสีมา

25 ธ.ค. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club”  ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานทรัพย์สินทางปัญญา อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมีคุณพงศธรณ์ลิ้มศิริ ผู้อำนวยการภาค 13ดร.อานรรต ใจสำราญรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคุณนพอนันต์ กาญจนวัฒนาวงศ์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดพื้นที่โครงการ GSB Innovation Club ดังกล่าว ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับประเทศ (รองชนะเลิศอันดับ 2) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 และนักศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาด้วย

Skip to content