“โลหิต ขาดแคลน ทั่วประเทศ” ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต โรคโควิด-19 – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “โลหิต ขาดแคลน ทั่วประเทศ” ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต โรคโควิด-19

“โลหิต ขาดแคลน ทั่วประเทศ” ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต โรคโควิด-19

1 เม.ย. 2563