banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โปรดระวัง! มิจฉาชีพหลอกลวงขอข้อมูลส่วนตัวในการทำธุรกรรม

โปรดระวัง! มิจฉาชีพหลอกลวงขอข้อมูลส่วนตัวในการทำธุรกรรม

18 พ.ย. 2562

???
– ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวทางการเงินแก่ผู้อื่น เช่น เลขที่บัตรประชาชน เลขบัญชี รหัส OTP และรหัส Passcode/ Password ในการเข้าใช้งาน
– หากได้ให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นไปแล้วให้รีบติดต่อ 1143 MyMo Call Center เพื่อระงับการใช้งาน
– ในกรณีที่คนใกล้ชิดขอให้โอนเงินผ่าน Facebook หรือ LINE ควรตรวจสอบก่อนทุกครั้ง และเลขบัญชีที่ให้โอนควรเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ที่ขอให้โอนเงินเสมอ
– ในกรณีที่ Login ไม่สำเร็จควรตรวจสอบหาสาเหตุทันที หรือติดต่อ 1143 MyMo Call Center

Skip to content