banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2562 ‘GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์’

โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2562 ‘GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์’

26 พ.ย. 2562

    เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานแถลงข่าวประกวดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ พร้อมสื่อมวลชน และ 6 ดารานักแสดง น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี,เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้, ตี๋ วิวิศน์บวรกีรติขจร, อ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ และ ปอ อรรณพทองบริสุทธิ์ ในฐานะคู่หูบัดดี้ชุมชนที่จะมาร่วมสร้างสีสันพัฒนายกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่สากล เข้าร่วมในงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ ท่ามหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ

    การประกวดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยมีชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับเงินทุนสนับสนุนและพัฒนาจากธนาคารแห่งละ 500,000 บาท จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ชุมชนบ้านหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ชุมชนบ้านวังมน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ชุมชนบ้านปรางค์นคร อ.คง จ.นครราชสีมาชุมชนบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลกและวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ธนาคารจะทำการลงพื้นที่และมีการบันทึกเทปโทรทัศน์ในรูปแบบเรียลลิตี้ เตรียมออกอากาศปี 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย

Skip to content