หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับของชดเชยในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (งานคอนเสิร์ต GSBxBNK48 Exclusive)

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับของชดเชยในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (งานคอนเสิร์ต GSBxBNK48 Exclusive)

14 ก.พ. 2563

     ตามที่ธนาคารออมสินได้มีการแจ้งชดเชยสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรออมสินเดบิต GSBxBNK48 Limited 1 และ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 – 25 ธันวาคม 2562 จะได้รับของชดเชย เป็น Sculpture 3D GSBxBNK48 Limited Edition (7) รุ่น Beginner จำนวน 1 ชิ้นโดยสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (ภายในงานคอนเสิร์ต GSBxBNK48 Exclusive) นั้น

    ในการนี้ ทางบริษัทฯ ผู้ผลิต (BNK48) ได้แจ้งกับธนาคารเรื่องของชดเชยดังกล่าว เป็นวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศจีน ซึ่งปัจจุบัน ตามที่สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าแพร่ระบาด ส่งผลให้ระบบการขนส่งของประเทศจีนหยุดชะงัก ทำให้เกิดความล่าช้า และยังไม่สามารถกำหนดวันที่แน่นอนได้ 
       ดังนั้น เพื่อเป็นการชดเชยให้กับลูกค้าที่ไม่ได้รับ Sculpture 3D GSBxBNK48 Limited Edition (7) รุ่น Beginner รวมถึงลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับของชดเชยดังกล่าว ธนาคารออมสิน ร่วมกับ BNK48 Official ขอมอบ Poster GSBxBNK48 Exclusive ขนาด A3 ให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติม สิทธิ์ละ 1 ใบ โดยสามารถรับได้ที่วันจัดงานคอนเสิร์ต GSBxBNK48Exclusive วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงานคอนเสิร์ต ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่คุณลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคารต่อไป
ธนาคารออมสินขออภัยเป็นอย่างสูง

หมายเหตุ :
1) วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารยังคงจัดงานคอนเสิร์ต GSBxBNK48 Exclusive ตามเดิม
2) ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ชดเชย Sculpture 3D GSBxBNK48 Limited Edition (7) รุ่น Beginner  ยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิม ซึ่งธนาคารจะทำการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับทางธนาคาร