banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ

แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ

14 ก.พ. 2567

รายละเอียด :

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ ไปยังห้องเลขที่ 010301011 ชั้น 3 ตั้งอยู่เลขที่ 651 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเบน กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเปิดให้บริการ ณ สำนักงานแห่งใหม่ :  วันที่ 12 มี.ค. 2567

Skip to content