banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล เป็นการชั่วคราว

แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล เป็นการชั่วคราว

13 มิ.ย. 2562

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ย้ายสำนักงาน ไปเปิดทำการชั่วคราวที่ :
ห้องเลขที่ 414-415 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ถ.เฉลิมพระเกียรติ 9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 จนกว่าพื้นที่ใหม่จะปรับปรุงเสร็จ

Skip to content