banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์

แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์

30 ม.ค. 2566

รายละเอียด :

แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาคอนสวรรค์ ไปยัง

เลขที่ 180/6 , 180/7 หมู่ที่ 13 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140

กำหนดวันเปิดให้บริการ :  วันที่ 21 ก.พ. 2566

เปิดให้บริการเวลา :  08.30น. – 15.30น.

Skip to content