banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

27 มิ.ย. 2565

รายละเอียด :

แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านโฮ่ง ไปยัง

เลขที่ 449/8 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51130

กำหนดวันเปิดให้บริการ :  วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

เปิดให้บริการเวลา :  08.30น. – 15.30น.

Skip to content