banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนจันทน์

แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนจันทน์

31 พ.ค. 2565

รายละเอียด :

แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนจันทน์ ไปยัง

เลขที่ 115 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

กำหนดวันเปิดให้บริการ :  วันที่ 20 มิถุนายน 2565

 

Skip to content