banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพรอมเมนาดาไปยังศูนยการ์ค้าบิ๊กซี เชียงใหม่ 1

แจ้งย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพรอมเมนาดาไปยังศูนยการ์ค้าบิ๊กซี เชียงใหม่ 1

5 มี.ค. 2563

รายละเอียด :

ธนาคารออมสินสาขาพรอมเมนาดา จะย้ายสำนักงานไปยังศูนย์การค้าบิ๊กซี เชียงใหม่ 1 ชั้น 2 เลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 1

โดยธนาคารออมสินสาขาพรอมเมนาดา จะปิดทำการในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อย้ายไปเปิดให้บริการตามรายละเอียดข้างต้น ขออภัยในความไม่สะดวก

Skip to content