banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนสถิตย์นิมานกาล

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนสถิตย์นิมานกาล

29 เม.ย. 2563

รายละเอียด :

 

ธนาคารออมสินจะย้ายที่ทำการสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนสถิตย์นิมานกาล

 

จากเดิมตั้งอยู่เลขที่ 83/14 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

ไปยังที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 1/31 1/32 และ 1/33 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Skip to content