banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินเขตกระบี่

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินเขตกระบี่

8 ก.ค. 2562

รายละเอียด :
ย้ายที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินเขตกระบี่ เลขที่ 25 ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562

Skip to content