banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 18 และสำนักงานศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 18 สะเดา

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 18 และสำนักงานศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 18 สะเดา

14 ก.พ. 2565

รายละเอียด :

  • ย้ายที่ตั้งสำนักงาน : สำนักงานสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 18   เป็น ธนาคารออมสินภาค 18 ชั้น 2 เลขที่ 11 ถนนสายบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
  • เปลี่ยนแปลงชื่อและที่ตั้งสำนักงาน : สำนักงานศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 18 สะเดา เป็น ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า MEs 18 สงขลา 1 ที่ตั้ง ธนาคารออมสินภาค 18 ชั้น 2 เลขที่ 11 ถนนสายบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
  • เปลี่ยนแปลงชื่อสำนักงาน : ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 18 สงขลา เป็น ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า MEs 18 สงขลา 2

กำหนดวันเปิดให้บริการ   : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

 

Skip to content