แจ้งย้ายที่ตั้งศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งย้ายที่ตั้งศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

แจ้งย้ายที่ตั้งศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

24 ม.ค. 2565

รายละเอียด :

แจ้งย้ายที่ตั้งศูนย์ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ไปยัง เลขที่ 144, 144/1 ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

กำหนดวันเปิดให้บริการ   : วันที่ 31 มกราคม 2565