banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งปิดปรับปรุงระบบโอนเงินต่างประเทศขาออกผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) และฟรังก์สวิส (CHF)

แจ้งปิดปรับปรุงระบบโอนเงินต่างประเทศขาออกผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) และฟรังก์สวิส (CHF)

30 ก.ย. 2562

รายละเอียด :
ไม่สามารถใช้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออกผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) และฟรังก์สวิส (CHF) เนื่องจากธนาคารมีการปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 ธันวาคม 2562 ขออภัยในความไม่สะดวก

Skip to content