banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งปิดปรับปรุงบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram

แจ้งปิดปรับปรุงบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram

24 ต.ค. 2562

ไม่สามารถใช้บริการโอนเงินด่วนระหว่งประเทศ MoneyGram ได้ :
1. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. ถึง 15.00 น.
2. วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. ถึง 15.00 น.
1. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. ถึง 15.00 น.
1. วันที่ 15 มีนาคม 2563เวลา 12.30 น. ถึง 15.00 น.
1. วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น. ถึง 15.00 น.
1. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. ถึง 15.00 น.

เนื่องจากบริษัท MoneyGram มีการปิดปรับปรุงระบบภายในวันและเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก

Skip to content