banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งปิดการให้บริการธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน

แจ้งปิดการให้บริการธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ชั่วคราวเป็นเวลา 2 วัน

20 พ.ย. 2562

รายละเอียด :ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล ปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา 2 วันตั้งแต่วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการ ณ สำนักงานใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก

Skip to content