banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจ้งการปิดปรับปรุงระบบบริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออกผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) และฟรังก์สวิส (CHF)

แจ้งการปิดปรับปรุงระบบบริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออกผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) และฟรังก์สวิส (CHF)

1 ก.ค. 2562

ไม่สามารถใช้บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาออกผ่านธนาคารตัวแทน สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) และฟรังก์สวิส (CHF) ได้ เนื่องจากธนาคารมีการปิดปรับปรุงระบบตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  ขออภัยในความไม่สะดวก

Skip to content