banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณธงชัย)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตรประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นประธานการจัดการสอบแข่งขันและมอบรางวัลภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎระดับประถมศึกษา ซึ่งธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตรสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยมีคุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานร่วมเปิดงาน และคุณนิสารัตน์ บุญชัยวัฒนโชติ ผู้อำนวยการเขตสะพานใหม่พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการสอบแข่งขัน ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยซึ่งผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณนครอุทิศ” จ.นครศรีธรรมราช เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กชายนิติธร รอดเชื้อโรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร และเหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายเอวัณรัตนภานพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงแววปราชญ์ตินติภูริพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ. ภูเก็ต เหรียญเงินได้แก่เด็กหญิงสุรภพรภคกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเหรียญทองแดงได้แก่ เด็กหญิงดากานดาโกเมนนอก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเพชรยอดมงกุฎ และพระราชทานกระเป๋าผ้าภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแก่เด็กที่สอบผ่าน 100 ลำดับแรกยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณธงชัย)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตรประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นประธานการจัดการสอบแข่งขันและมอบรางวัลภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎระดับประถมศึกษา ซึ่งธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตรสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยมีคุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานร่วมเปิดงาน และคุณนิสารัตน์ บุญชัยวัฒนโชติ ผู้อำนวยการเขตสะพานใหม่พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการสอบแข่งขัน ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยซึ่งผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณนครอุทิศ” จ.นครศรีธรรมราช เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กชายนิติธร รอดเชื้อโรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร และเหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายเอวัณรัตนภานพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงแววปราชญ์ตินติภูริพัฒน์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ. ภูเก็ต เหรียญเงินได้แก่เด็กหญิงสุรภพรภคกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเหรียญทองแดงได้แก่ เด็กหญิงดากานดาโกเมนนอก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเพชรยอดมงกุฎ และพระราชทานกระเป๋าผ้าภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแก่เด็กที่สอบผ่าน 100 ลำดับแรกยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

5 ต.ค. 2562

    เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณธงชัย)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตรประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นประธานการจัดการสอบแข่งขันและมอบรางวัลภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎระดับประถมศึกษา ซึ่งธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตรสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยมีคุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานร่วมเปิดงาน  และคุณนิสารัตน์ บุญชัยวัฒนโชติ ผู้อำนวยการเขตสะพานใหม่พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการสอบแข่งขัน ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยซึ่งผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณนครอุทิศ”  จ.นครศรีธรรมราช เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กชายนิติธร รอดเชื้อโรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร  และเหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายเอวัณรัตนภานพ  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 เหรียญทอง ได้แก่  เด็กหญิงแววปราชญ์ตินติภูริพัฒน์  โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ. ภูเก็ต  เหรียญเงินได้แก่เด็กหญิงสุรภพรภคกุล  จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  และเหรียญทองแดงได้แก่ เด็กหญิงดากานดาโกเมนนอก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
            โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียน ผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเพชรยอดมงกุฎ และพระราชทานกระเป๋าผ้าภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแก่เด็กที่สอบผ่าน 100 ลำดับแรกยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

Skip to content