banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > เปิด Innovation Club by GSB Startup มรภ.สุราษฎร์ธานี

เปิด Innovation Club by GSB Startup มรภ.สุราษฎร์ธานี

1 ต.ค. 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดพื้นที่ “Innovation Club by GSB Startup” ณ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี คุณชาลิณี คันธวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up คุณวีระชัย ตั้งล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 16 คุณกฤติกา ชัยงาม ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาขุนทะเล ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.อนุมาน  จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว ในโอกาสนี้ ได้มอบรางวัลให้นักศึกษาที่ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา ภายในงานธนาคารออมสินสาขาขุนทะเลได้ร่วมออกบูธกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารด้วย

Skip to content