banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > เปิด Innovation Club by GSB Startup ม.นราธิวาสราชนครินทร์

เปิด Innovation Club by GSB Startup ม.นราธิวาสราชนครินทร์

30 ก.ย. 2563

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดพื้นที่ “Innovation Club by GSB Startup” ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส โดยมีคุณณาตยา มณฑิราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว ในโอกาสนี้ ได้มอบรางวัลให้นักศึกษาในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน – สิงหาคม 2563 ภายในงานธนาคารออมสินเขตนราธิวาส และธนาคารออมสินสาขานราธิวาส ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารด้วย

Skip to content