banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > เปิด Innovation Club by GSB Startup มรภ.นครสวรรค์ แห่งที่ 45 ของประเทศ

เปิด Innovation Club by GSB Startup มรภ.นครสวรรค์ แห่งที่ 45 ของประเทศ

1 ธ.ค. 2563

             เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดพื้นที่ “Innovation Club by GSB Startup” ณ ชั้น 1 อาคาร 10 (คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมีคุณชุติมา สุขสวัสดิ์อำนวย ผู้อำนวยการภาค 6 คุณเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up คุณสมพร สหายฟ้า ผู้อำนวยการสำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 6 คุณศิริวรรณ จุฬพรรค์ ผู้อำนวยการเขตนครสวรรค์ คุณแวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและจัดการทรัพย์สิน มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัด อาจารย์ หน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว ในโอกาสนี้ ได้มอบรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ภายในงานหน่วยธุรกิจภาค 6 และธนาคารออมสินสาขาตลาดศรีนครร่วมออกบูธกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารด้วย

Skip to content