banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > เปิดหน่วยให้บริการแอทสาทร

เปิดหน่วยให้บริการแอทสาทร

25 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณเสกสรร ทวีกสิกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยให้บริการแอทสาทร โดยมีคุณธนวุฒิ ลี้จากภัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อบุคคล คุณศิริพร เลิศสัตยสุกใส ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคล คุณสมเกียรติ อารีจิตพานิช ผู้อำนวยการภาค 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตในสังกัด และผู้จัดการสาขาในสังกัดเขตบางรัก เข้าร่วมในพิธีเปิดหน่วยให้บริการดังกล่าว ซึ่งเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ อาคารแอทสาทร กรุงเทพฯ

Skip to content