banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > เปิดสถาบันการเงินประชาชนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ : สถาบันการเงินประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย

เปิดสถาบันการเงินประชาชนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ : สถาบันการเงินประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย

12 พ.ย. 2563

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินประชาชนตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคุณดํารงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คุณสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถาบันการเงินประชาชนดังกล่าว ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นับตั้งแต่พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 มีการประกาศใช้ โดยเป็นสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน – ถอนเงินและให้บริการธุรกรรมทางการเงินให้กับสมาชิกและชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกและชุมชน นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยมีกลไกบริหารหนี้ค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพ

            ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะได้เยี่ยมชมการดำเนินงาน พบปะพูดคุยกับสมาชิกและคณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนตำบลบ้านเป้าฯ พร้อมร่วมกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ววิชานนท์ประชานุกูล

 

Skip to content