banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > เปิดตัวศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน “สร้างสรรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

เปิดตัวศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน “สร้างสรรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

23 ส.ค. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารออมสิน ประกอบด้วย คุณทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ   คุณพัชราวลัย ชัยปาณี  คุณธิดารัธ ธนภรรคภวิน คุณสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย  ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน ( GSB Reserch ) ศูนย์กลางในการผลิตงานวิจัย รายงาน บทวิเคราะห์ ทั้งเศรษฐกิจมหภาค จุลภาค เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้สนใจ ในการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ 3 หัวข้อ ได้แก่ “Mega Trends เทรนด์เปลี่ยน โลกปรับ” โดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน “Change อนาคตใหม่กับ Data Driven” โดยคุณปณต กาญจนศูนย์ หัวหน้าแผนกการตลาดและดิจิทัลโซลูชัน บริษัท จีเอเบิล จำกัด และ “หนี้ครัวเรือนกับอนาคตแบงก์ไทย มุมมองใหม่ผ่าน Big Data” โดยคุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด  โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน พร้อมรับฟังการสัมมนาเชิงวิชาการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 72 ปี  ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content