banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่เขตบางซื่อ

ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่เขตบางซื่อ

6 ต.ค. 2564

เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์  พร้อมด้วยคุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ นำผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม “ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม” ณ ชุมชนจันทร์เกษม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โดยสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 400 กิโลกรัม และไข่ไก่ จำนวน 400 แพค ให้กับชุมชนจันทร์เกษม ชุมชนบุญเหลือ 1 ชุมชนบุญเหลือ 2 และชุมชนสนิท

Skip to content