banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > เจ้าหน้าที่ ก.กลาโหม ศึกษาดูงานออมสินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ ก.กลาโหม ศึกษาดูงานออมสินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

12 ก.ย. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณชีวิน ปรางค์ชัยกุล สายงานบริหารหนี้ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม นำโดย พล.ท.สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม กระทรวงกลาโหม ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสินในฐานะหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award เพื่อเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงาน ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content