banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินแสดงเจตนารมณ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเครือข่ายองค์กรชั้นนำ 14 แห่ง

ออมสินแสดงเจตนารมณ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเครือข่ายองค์กรชั้นนำ 14 แห่ง

17 ส.ค. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติกับเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาครัฐ ชุมชน และองค์กรเอกชนชั้นนำ 14 แห่ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านการจัดการคาร์บอนเครดิตที่จะเป็นกลไกสำคัญตอบโจทย์ความยั่งยืน ตั้งเป้าหมายให้ชุมชนสามารถดูแลป่าไม้และดูแลตนเองได้ไปพร้อมๆ กัน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ “นโยบายของภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ภายในงานแสดงเจตนารมณ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเครือข่ายโครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว ณ ศูนย์การประชุม C asean อาคาร CW Tower

Skip to content