banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินประกาศลดดอกเบี้ย MRR เหลือ 6.845% อัตราต่ำสุดในระบบธนาคาร ลดภาระประชาชนตามนโยบายรัฐ

ธนาคารออมสินประกาศลดดอกเบี้ย MRR เหลือ 6.845% อัตราต่ำสุดในระบบธนาคาร ลดภาระประชาชนตามนโยบายรัฐ

9 ม.ค. 2567
Skip to content