banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ไม่ทิ้งลูกหนี้ NPL ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 หรือ ลูกหนี้บัญชี 21 เร่งออกมาตรการช่วยเหลือ “ไม่คิดดอกเบี้ย-ลดดอกเบี้ยค้าง-นำเงินงวดทั้งหมดตัดเงินต้น” ให้เริ่มผ่อนจ่ายเดือนละ 100 บาท ตั้งเป้าดึงสถานะกลับมาเป็นลูกหนี้ปกติ

ออมสิน ไม่ทิ้งลูกหนี้ NPL ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 หรือ ลูกหนี้บัญชี 21 เร่งออกมาตรการช่วยเหลือ “ไม่คิดดอกเบี้ย-ลดดอกเบี้ยค้าง-นำเงินงวดทั้งหมดตัดเงินต้น” ให้เริ่มผ่อนจ่ายเดือนละ 100 บาท ตั้งเป้าดึงสถานะกลับมาเป็นลูกหนี้ปกติ

25 ส.ค. 2566

3295421

 

3295494

Skip to content