ออมสิน แจงข่าว “ลดวงเงินขั้นต่ำชำระบัตรเครดิตเหลือ 3%….” ไม่ใช่แนวคิด ธปท. ตามข่าว – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน แจงข่าว “ลดวงเงินขั้นต่ำชำระบัตรเครดิตเหลือ 3%….” ไม่ใช่แนวคิด ธปท. ตามข่าว

ออมสิน แจงข่าว “ลดวงเงินขั้นต่ำชำระบัตรเครดิตเหลือ 3%….” ไม่ใช่แนวคิด ธปท. ตามข่าว

13 ธ.ค. 2562