banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสิน เปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรด่านหน้ากลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ออมสิน เปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรด่านหน้ากลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง

8 ส.ค. 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรด่านหน้ากลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ การแพทย์แผนไทย เป็นต้น โดยธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนสถานที่เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีน  ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และมีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นครั้งที่ 2 หลังจากมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา รวม 2 ครั้ง มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายและพนักงานธนาคารออมสินได้รับการฉีดวัคซีนรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 ราย ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

Skip to content