banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสิน-สำนักงานศาลยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล

ออมสิน-สำนักงานศาลยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล

26 พ.ย. 2562

       เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคาร กลุ่มลูกค้าบุคคล และคุณศุภกิจ แย้มประชารองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมลงนามบันทึกกข้อตกลงการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) ระหว่างธนาคารออมสินและสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วยสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในการลวนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Skip to content