banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสิน-สำนักงานธนานุเคราะห์ ร่วมพัฒนาศักยภาพลูกค้ารายย่อยจัดการอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ

ออมสิน-สำนักงานธนานุเคราะห์ ร่วมพัฒนาศักยภาพลูกค้ารายย่อยจัดการอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ

13 มิ.ย. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินจับมือสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกค้ารายย่อยของ สธค. ในโครงการความร่วมมือ (Synergy) ระหว่างธนาคารและ สธค. โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดการอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้ง เพื่อนำไปประกอบอาชีพ พร้อมให้ความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งทุน การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน และความรู้คู่โรงรับจำนำ โดยมีคุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs Start up คุณประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และจ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบวุฒิบัตรและมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

Skip to content