banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสิน-สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จับมือขับเคลื่อนการพัฒนากำลังและส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการประกอบอาชีพ

ออมสิน-สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จับมือขับเคลื่อนการพัฒนากำลังและส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการประกอบอาชีพ

15 ก.พ. 2562

       เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคาร และคุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนและส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการประกอบอาชีพระหว่างธนาคารออมสินกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมพัฒนาสมรรถนะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีคุณนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน หน่วยงานพันธมิตร และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content