banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสิน-ศาลแพ่ง จับมือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องให้กับลูกหนี้ออมสิน

ออมสิน-ศาลแพ่ง จับมือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องให้กับลูกหนี้ออมสิน

11 ก.ย. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ และคุณภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ “โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีให้กับลูกหนี้ธนาคารออมสิน ประจำปี 2563” ระหว่างธนาคารออมสินกับศาลแพ่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 อาคารศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร  โดยธนาคารออมสินจะทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ของธนาคารซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้กับธนาคารออมสินหรือลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Skip to content