banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสิน-ศาลแพ่งตลิ่งชัน ประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ออมสิน-ศาลแพ่งตลิ่งชัน ประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

27 ส.ค. 2563

            เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ และคุณประเสริฐ  เสียงสุทธิวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งตลิ่งชัน ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการ “ประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ระหว่างธนาคารออมสินกับศาลแพ่งตลิ่งชัน อันเป็นการพัฒนาและยกระดับการอำนวยความยุติธรรมในการระงับข้อพิพาท ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร  โดยธนาคารออมสินจะทำหน้าที่บริการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้กับธนาคารออมสิน

Skip to content