banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ …เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร ไม่ต้องรีบ …ลงทะเบียนที่บ้านได้ 24 ชั่วโมง วอนทำตามรัฐบาลแนะนำ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ออมสิน ปิดบางสาขาที่ประชาชนหนาแน่นชั่วคราว แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ไม่ต้องมาที่ธนาคารฯ …เงินพร้อมโอนเข้าบัญชีทุกธนาคาร ไม่ต้องรีบ …ลงทะเบียนที่บ้านได้ 24 ชั่วโมง วอนทำตามรัฐบาลแนะนำ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

27 มี.ค. 2563

ฉบบท 27 ปดทำการสาขาเปนการชวคราว 12 00 น 27 ม

Skip to content