banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ปรับลดดอกเบี้ยสอดคล้อง กนง. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.25% ไม่ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก

ออมสิน ปรับลดดอกเบี้ยสอดคล้อง กนง. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125-0.25% ไม่ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก

22 พ.ค. 2563

 

Skip to content